VGS

Waarom btw?

Hoewel er zonnepanelen bestaan met een opslagfunctionaliteit, hebben de meeste scholen zonnepanelen die terugleveren aan het net. Wanneer wordt er teruggeleverd? Op momenten dat er meer wordt opgewekt dan verbruikt. Dit is bijvoorbeeld het geval in weekenden en vakanties. Eerder werd verondersteld dat er gesaldeerd mocht worden (op jaarbasis), maar dit is niet het geval. Scholen zijn btw-plichtig over alle stroom die, op enig moment, wordt teruggeleverd aan het net.

Gevolgen

Dat scholen btw-plichtig zijn bij gebruik van zonnepanelen heeft twee gevolgen. Ten eerste mag de btw die bij aanschaf betaald is worden teruggevraagd. Vervolgens moet jaarlijks btw worden betaald over de stroom die wordt teruggeleverd aan het net. Let op: de school heeft geen recht op volledige teruggave van de btw die bij de aanschaf is betaald. De teruggave staat gelijk aan de verwachte teruglevering aan het net. Is de verwachting dat 20% van de opgewekte stroom wordt teruggeleverd, dan kan ook 20% van de afgedragen btw worden teruggevorderd.

Handhaving – advies

De belastingdienst werkt vanuit verschillende kantoren. Die kantoren hebben niet altijd dezelfde werkwijze. Inmiddels is duidelijk dat bovenstaande (dus btw-plichtig bij teruglevering) vanuit twee kantoren wordt gehandhaafd, namelijk kantoor Middelburg en kantoor Zwolle. De verwachting is dat de overige kantoren zullen volgen. Ons advies is om bij twijfel (wordt ‘gehandhaafd’?) contact op te nemen met het eigen belastingkantoor.

Aanschaf

De meeste aangeschafte zonnepanelen hebben geen opslagfunctionaliteit waardoor de teveel opgewekte energie wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Deze levering waarvoor een vergoeding wordt ontvangen, wordt voor de btw aangemerkt als een economische activiteit. Bij aanschaf van zonnepanelen dient de onderwijsinstelling zich derhalve als btw-ondernemer aan te melden bij de Belastingdienst. Over de levering van energie is 21% btw verschuldigd die op aangifte afgedragen zal moeten worden. Daar staat tegenover dat de btw die is betaald bij aanschaf ‘naar rato’ mag worden teruggevraagd. Naar rato wil zeggen; voor de verhouding waarvoor wordt teruggeleverd aan het net ten opzichte van het totaal aan opgewekte energie door de zonnepanelen. Het zelf verbruikte deel aan energie valt onder de btw vrijgestelde onderwijsprestaties.

Na het jaar van aanschaf kan de verhouding teruglevering energie ten opzichte van de totale opgewekte energie van jaar tot jaar afwijken met als gevolg dat de ‘aanschaf btw’ jaarlijks moet worden herzien (meestal 4 jaar na het jaar van aanschaf.)

Slimme meter

Met een zogenaamde slimme meter kan eenvoudig van jaar tot jaar worden afgelezen wat er aan energie is opgewekt en welk overschot is geleverd aan het elektriciteitsnet. Indien er geen slimme meter aanwezig is, zal er een betrouwbare schatting plaats moeten vinden (de Belastingdienst neemt bij controle het gemiddelde van een aantal scholen als referentiepunt.) Ons advies is om bij aanschaf ook een slimme meter te laten installeren zodat er duidelijkheid is over de teruglevering.

Reeds aangeschaft

Heeft u in het verleden reeds zonnepanelen aangeschaft waarbij het overschot wordt geleverd aan het elektriciteitsnet, en draagt u geen btw af? Dan is dat feitelijk onjuist. Er dient alsnog een btw registratie plaats te vinden bij de Belastingdienst. Vervolgens zal er een herrekening plaats moeten vinden vanaf het jaar van aanschaf tot en met het huidige jaar, om in het vervolg op aangifte de verschuldigde btw te gaan voldoen.

Conclusie

Als u met uw zonnepanelen geen energie aan het net levert, hoeft u niets te doen. Als dit wel het geval is dient u zich te registreren bij de Belastingdienst, waarna er in het vervolg btw-aangifte gedaan zal moeten worden. De VGS kan zowel de registratie als de verdere aangiftes voor u verzorgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arie Arends of met Janneke van Wingerden.