VGS

Hierbij informeren we u over onze collectieve zomersluiting. Concreet betekent dit dat ons kantoor in week 31 en 32 (van maandag 27 juli t/m vrijdag 7 augustus) volledig gesloten is. In deze weken zijn er dus geen medewerkers aanwezig en zullen er geen mutaties of betalingen verwerkt worden. In die weken is er ook geen postbehandeling. Omdat er altijd bepaalde dringende situaties kunnen ontstaan, blijven de managers en bestuurder verdeeld over de weken mobiel bereikbaar.

  • Week 30, 32 en 33: G. (Gerard) Klerk, manager afdeling Financiën – 06-40 78 73 03 en P.W. (Pieter)  Moens, college van bestuur – het beste bereikbaar via p.moens@vgs.nl (in noodgevallen  06-30 58 55 00)
  • Week 31: J.W. (Jan-Willem) Kranendonk, manager afdeling Personeelsmanagement – 06-36 02 58 40

Namens alle medewerkers van de VGS wensen wij u een goede vakantieperiode toe.

Voor alle data geldt Deo volente.