VGS

Hierbij informeren we u dan ook over onze collectieve zomersluiting. Concreet betekent dit dat ons kantoor in week 31 en 32 (van maandag 29 juli t/m vrijdag 9 augustus) volledig gesloten is. In deze weken zijn er dus geen medewerkers aanwezig en zullen er geen mutaties of betalingen verwerkt worden. In die weken is er ook geen postbehandeling. Omdat er altijd bepaalde dringende situaties kunnen ontstaan, blijven de managers en bestuurder verdeeld over de weken mobiel bereikbaar.

  • 22 – 26 juli: J.W. (Jan-Willem) Kranendonk, manager afdeling Personeelsmanagement – 06-36 02 58 40
  • 29 – 2 augustus: G. (Gerard) Klerk, manager afdeling Financiën – 06-40 78 73 03
  • 5 – 9 augustus: P.W. (Pieter)  Moens, college van bestuur – het beste bereikbaar via p.moens@vgs.nl (in noodgevallen  06-30 58 55 00)
  • 12 – 16 augustus: L.P. (Leonard) Niewenhuijse, beleidsadviseur – 06-51 51 28 63

Namens alle medewerkers van de VGS wensen wij u een goede vakantieperiode toe.

Voor alle data geldt Deo volente.