VGS

In het voorgaande artikel is het belang onderstreept van een open cultuur. Als school- en/of teamleider speelt u daarin een belangrijke rol! De cultuur binnen een school wordt voor een groot deel bepaald door de visie, het beleid en het gedrag van een schoolleider. Het is dan ook niet verwonderlijk dat (het gebrek aan) leiderschap wordt aangemerkt als zijnde een veel voorkomende oorzaak van ziekteverzuim. Hierbij blijken drie bepalende factoren te zijn:

 1. Mensgerichtheid van de leidinggevende

  Persoonlijke aandacht vanuit de leidinggevende wordt als een hele belangrijke factor gezien ter voorkoming van ziekteverzuim, maar ook op het moment dat iemand ziek thuis zit. In vrijwel alle gesprekken werd aangegeven dat het belangrijk is om je teamleden te kennen.

  –> Luister écht naar iemand. Toon belangstelling en uit waardering.

 2. Risico’s signaleren en proactief handelen

  Belangrijk is dat een leidinggevende risico’s tijdig signaleert en pro-actief handelt. Opvallend is dat de rol van scholing en persoonlijke (loopbaan)ontwikkeling in de gesprekken weinig genoemd wordt, terwijl vanuit de literatuur blijkt dat dit een hele belangrijke factor is van duurzame inzetbaarheid. Pro-actief handelen kan ook heel laagdrempelig zijn:

  –> Ga het gesprek aan als je ziet dat iemand vermoeid op school komt. Ga een moeilijk gesprek niet uit de weg en vul mogelijke oorzaken van gedrag niet zelf in, maar vraag er naar.

 3. Visie en beleid

  Als leidinggevende heeft u de belangrijke taak om de kernwaarden en ambitie levend te houden en hierin ook te investeren bij nieuwe personeelsleden. Vanuit duidelijke waarden en doelen is het makkelijker om prioriteiten te stellen in alles wat op de school afkomt. Van belang is dat een leidinggevende hierin als een ‘hitteschild’ fungeert voor het team. Ook is het belangrijk dat er sprake is van een helder en eenduidig (preventief) beleid bij ziekte en re-integratie. Vanuit de praktijk blijkt dat er, opvallend genoeg, amper aandacht wordt geschonken aan de beleidsmatige kant van (preventief) ziekteverzuim.

  –> Stel een bruikbaar ziekteverzuimbeleidsplan op. Hoewel dit een verplichting is vanuit het VFGS regelement, leeft dit plan op geen enkele school.

Vindt u het lastig om uw rol in te nemen als het gaat om ziekteverzuim? Of heeft u wat handvatten nodig? Ga eens een vrijblijvend gesprek met ons aan. We denken graag met u rondom dit vraagstuk.