VGS

Percentages werkkostenregeling WKR vanaf 01-01-2023

in 2023 wordt de vrije ruimte in de werkkostenregeling tot een loonsom van € 400.000 tijdelijk verruimd van 1,92% naar 3%. Over het restant van de loonsom blijft de vrije ruimte 1,18% en bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt een werkgever 80% eindheffing.

Vanaf 2024 gaat voor een loonsom tot € 400.000 weer het percentage van 1,92% gelden.

Onbelaste reiskostenvergoeding vanaf 01-01-2023

De onbelaste reiskostenvergoeding is m.i.v. 1 januari 2023 verhoogd van 19 cent naar 21 cent per kilometer.  Zo kan de werknemer een hoger bedrag (onbelast) vergoed krijgen voor reiskosten.

Nieuwe werkwijze opgaven ‘Uitbetaalde bedragen aan derden’ (UBD) vanaf 01-01-2023

Hebt u iemand betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten? Dan moet u misschien een aantal gegevens over deze uitbetaalde bedragen aanleveren bij de Belastingdienst. Dit proces wordt genoemd: “Uitbetaalde bedragen aan derden” (UBD)

  • Van de ontvanger van het bedrag: de naam, het adres ,BSN(Burgerservicenummer), geboortedatum.
  • De bedragen die in het kalenderjaar zijn betaald en de eventuele kostenvergoedingen.

Bij deze nieuwe regeling horen twee soorten uitbetalers:

  • Inhoudingsplichtige uitbetalers: Je bent een inhoudingsplichtige als je een loonheffingsnummer hebt en je hiervoor ook aangifte moet doen. Een Collectieve beheersorganisatie hoort hier ook bij.
  • Niet- Inhoudingsplichtige uitbetalers: Je bent een niet- inhoudingsplichtige als je geen loonheffingsnummer hebt.

De wijzigingen gelden vanaf 1 januari 2022, maar het eerst moment wanneer deze regeling toegepast moest worden op de gegevens, heeft in januari 2023 plaatsgevonden.

De Belastingdienst controleert de gegevens die aangeleverd worden. Daarna gebruiken ze de gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting voor de persoon die het uitbetaalde bedrag heeft gekregen. De Belastingdienst vult de aangifte van deze persoon vooraf in met de gegevens en ze kunnen de aangifte dan beter beoordelen.

De aangifte kan de VGS voor u verzorgen, neem in dat geval contact op met Janneke van Wingerden, 0180 – 442685, j.vanwingerden@vgs.nl