VGS

Op donderdag 6 december 2018 werden de winnaars door de juryvoorzitter, de heer H. Visser (KPMG Nederland), bekend gemaakt en ontvingen zij uit handen van de voorzitter van Branchevereniging BRAVO, de heer B.L. Groenendijk, de Bestuursbokaal voor het Beste Bestuursverslag 2017.

Over BRAVO

De Branchevereniging voor onderwijsbedrijfsvoering (kortgezegd: BRAVO) heeft 8 aangesloten leden, waaronder VGS. De aangesloten leden vertegenwoordigen ongeveer 65% van de schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs.

BRAVO stelt zich als plicht om eisen te stellen aan de leden. Dit betreft onder andere de liquiditeit, solvabiliteit en de kwaliteit van de dienstverlening van de administratiekantoren. Daarnaast dienen de kantoren over een certificering te beschikken om voor schoolbesturen ook een waardige partner te kunnen zijn en blijven.

De Branchevereniging treedt daarnaast in gesprek met branche gerelateerde organisaties. Dit betreft onder ander de volgende organisaties: het Ministerie van OCW, het Vervangingsfonds, Belastingdienst, de PO-raad en VO raad.