VGS

Wanneer aanpassing nodig?

In de achterliggende jaren zijn er enkele wijzigingen in de WMS geweest. Het gaat om wijzigingen rondom de aanstelling van een preventiemedewerker en de informatieplicht van het bestuur. Daarnaast zijn er enkele facultatieve artikelen toegevoegd, onder andere rondom de tijdelijke vervanging van MR-leden.

Hier kunt u de geactualiseerde modellen downloaden. Heeft u vragen over de wijzigingen of bent u benieuwd wat de consequenties zijn voor uw documenten? Dan kunt u contact opnemen met Gerard van Rijswijk (g.vanrijswijk@vgs.nl).