VGS

Standaard burgerschap

Allereerst is van belang dat de standaard basisvaardigheden in het Onderzoekskader is opgenomen. Hierin wordt tevens ingegaan op een standaard voor burgerschapsonderwijs.

VBSO en VGS hebben – samen met andere organisaties – de afgelopen maanden nadrukkelijk bezwaar gemaakt tegen het toevoegen van een dergelijke standaard (we hebben immers genoeg aan de wettekst).

Nu de standaard voor burgerschap bekend is, blijkt wel dat dit een zeer open en algemene tekst is die geen aanvullende elementen bevat ten opzichte van de wettekst.

Normering basisvaardigheden

Verder is de normering bij de basisvaardigheden aangepast. De consequenties van achterblijvende resultaten bij taal, rekenen en burgerschap leiden nu direct tot een beoordeling onvoldoende of zeer zwak. Dit heeft tot gevolg de het burgerschapsonderwijs een ‘zware’ positie krijgt in de beoordeling.

Hiertegen hebben we als VBSO en VGS ook bezwaar gemaakt. Gelet op andere delen van het Onderzoekskader, gaat het toezicht op burgerschapsonderwijs niet gepaard met duidelijke waarborgen van de Inspectie om die inhoudelijke beoordeling echt terughoudend te maken. Een belangrijk voorbeeld hiervan is bijlage 8 bij het Onderzoekskader waarin de Inspectie acht basiswaarden uitwerkt. Ondanks het duidelijk signaal van de Raad van State, en het verzoek van onder andere de VBSO, blijft de Inspectie formeel van mening dat deze bijlage 8 ook juridisch bindend is.

Predicaat ‘Excellent’ en waardering ‘Goed’

Verder heeft de minister onlangs ook in deze Kamerbrief toegelicht dat de waardering ‘Goed’ en het predicaat ‘Excellent’ uit de kaders worden gehaald. Dit geldt echter alleen voor de beoordeling van scholen, niet voor de beoordeling van besturen. De minister gaat op zoek naar nieuwe en nog beter-functionerende manieren voor het stimulerend toezicht.

Met dank overgenomen van de VBSO.