VGS

Wijziging van de regeling

Op 14 februari 2020 is de regeling op de volgende punten gewijzigd:

  • Het studieverlof bedraagt ten minste 20% van het aantal uur dat de onderwijsassistent werkzaam is. Bij een werkweek van 30 uur is dat dus minimaal 6 uur studieverlof per week.
  • Het subsidiebudget voor 2020 is verhoogd naar € 11 miljoen.
  • De subsidie wordt jaarlijks uitbetaald.

 

Voor de subsidie gelden verder ook onderstaande voorwaarden:

  • De onderwijsassistent is in dienst van het bevoegd gezag en is geen zzp’er.
  • De onderwijsassistent is ingeschreven aan de opleiding. Bij de subsidieaanvraag moet het inschrijvingsbewijs worden aangeleverd. Hierop moeten de naam van de onderwijsassistent, de opleider, de opleiding en startdatum van de opleiding staan. Een bewijs van aanmelding wordt niet geaccepteerd.
  • De subsidie kan pas worden aangevraagd als de onderwijsassistent is gestart met de opleiding tot leraar.
  • Er kan per onderwijsassistent maar eenmaal subsidie worden aangevraagd.

De subsidie is € 5.000 per schooljaar en maximaal € 20.000 voor 4 schooljaren. Op basis van het opgegeven opleidingstraject wordt bekeken hoe lang de studie duurt.

Bij een opleiding van 4 jaar is de subsidie dus € 20.000, bij een verkorte opleiding van 2 jaar wordt € 10.000 subsidie verleend.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van dus-i en de vragen en antwoorden behorende bij deze subsidie.

Eerder verscheen in deze serie het volgende subsidiebericht: