VGS

Welke commissies

De VGS houdt voor het christelijk-reformatorisch onderwijs al jarenlang de klachtencommissie en sinds 1 juli 2015 ook de identiteitscommissie in stand. Tot voor kort had de VGS ook een eigen commissie van beroep voor het PO en VO. Cao-partners in zowel het PO als het VO hebben vorig jaar in de cao bepaald dat er één landelijke commissie van beroep moest komen voor het gehele onderwijsveld. Deze commissie functioneert inmiddels vanaf 1 januari jl. en is ondergebracht bij de Stichting Onderwijsgeschillen.

Twee facturen

Concreet betekent dit voor de scholen dat zij een dezer dagen twee facturen ontvangen:

  • één van de VGS ten behoeve van de kosten van de klachtencommissie en de identiteitscommissie.
  • één van de Stichting Onderwijsgeschillen ten behoeve van de commissie van beroep.

Beide facturen dienen gelet op bovenstaande toelichting dan ook voldaan te worden.

NB. Op de factuur van de VGS dient u in plaats van de abusievelijk vermelde ‘commissie van beroep’ de ‘identiteitscommissie’ te lezen. Het betreft de eerste facturatie voor deze nieuwe identiteitscommissie sinds haar bestaan in 2015.