VGS

Voorheen had de werkgever de plicht deze verklaring in de administratie te bewaren. In het kader van de privacywetgeving AVG is dit gewijzigd. De werknemer bewaart deze verklaring nu zelf tot uiterlijk een jaar na afloop van de uitkering in geval van eventuele controles van UWV. Per 1 januari 2019 is het geboorteverlof voor de partner van de moeder gewijzigd.

Op dit moment hebben partners van de moeder bij de geboorte van een kind twee dagen kraamverlof met behoud van loon. De verruiming van de verlofregelingen zal leiden tot een betere binding tussen het kind en de partner, grotere participatie van de partner bij de zorg voor het kind en een meer evenwichtige balans van arbeid en zorgtaken tussen de partners in het huishouden.

Belangrijkste onderwerpen van WIEG:

Geboorteverlof

 • Vanaf 1 januari 2019 krijgt de partner van de moeder éénmaal de arbeidsduur per week toegekend als geboorteverlof.
 • Werkt iemand 3 dagen per week, dan bedraagt het verlof ook 3 dagen; iemand die 5 dagen werkt, krijgt 5 dagen verlof.
 • Deze week geboorteverlof kan opgenomen worden in de eerste 4 weken na de bevalling.
 • De partner behoudt zijn/haar loon tijdens het geboorteverlof.

Aanvullend geboorteverlof

 • Vanaf 1 juli 2020 mag in de eerste 6 maanden na de bevalling aanvullend geboorteverlof opgenomen worden.
 • Het verlof is maximaal 5 hele weken, gebaseerd op de arbeidsduur per week. De partner van de moeder ontvangt dan 70% van het (gemaximeerde) dagloon.
 • De werkgever kan, in overleg met de werknemer, de invulling wijzigen als sprake is van zwaarwegend bedrijfsbelang.

Adoptie- en pleegzorgverlof

 • Deze regeling wordt uitgebreid van 4 naar 6 weken.
 • Uitkering bedraagt 100% van (gemaximeerd) dagloon.
 • Periode van opnemen blijft gelijk: vanaf 4 week voor opname in gezin tot 22 weken daarna.
 • Ingangsdatum is 1 januari 2019