VGS

Standaard geboorteverlof:

 • De partner van de moeder krijgt éénmaal de arbeidsduur per week toegekend als geboorteverlof.
 • Dit geboorteverlof kan worden opgenomen in de eerste 4 weken na de geboorte van het kind.
 • De werkgever betaalt tijdens deze periode 100% van het loon door.

Aanvullend geboorteverlof:

 • De partner van de moeder mag 5 keer de arbeidsduur per week aan verlof opnemen.
 • Werkt de partner 3 dagen per week, dan kan het verlof 5 x 3 dagen bedragen. Als de partner 5 dagen werkt, kan het verlof 5 x 5 dagen bedragen.
 • Dit verlof kan worden opgenomen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.
 • Conform cao PO krijgt de partner 100% van het loon doorbetaald. De werkgever krijgt voor de loonkosten een tegemoetkoming van 70% via het UWV.

Voorwaarden voor opname aanvullend geboorteverlof:

 • De partner is in dienst bij de werkgever.
 • De partner heeft eerst het standaard geboorteverlof opgenomen.
 • Het kind is geboren op of na 1 juli 2020.
 • Het aanvullend geboorteverlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken.
 • Het aanvullend geboorteverlof wordt opgenomen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.

Bijzonderheden aanvullend geboorteverlof:

 • Bij de geboorte van een tweeling of meerling is de duur van het verlof gelijk, maximaal 5 weken.
 • Als het kind na de bevalling in het ziekenhuis is opgenomen kan ook aanvullend geboorteverlof worden opgenomen
 • Als het kind tijdens of na de bevalling is overleden kan ook aanvullend geboorteverlof worden opgenomen
 • U ontvangt geen uitkering voor een gemoedsbezwaarde werknemer, in eerste instantie zal deze werknemer daarom tijdens dit verlof geen loon ontvangen.

Gegevens die wij nodig hebben om de uitkering aan te vragen bij het UWV:

 • Geboortedatum van het kind.
 • Aantal weken aanvullend geboorteverlof dat de partner wil opnemen.
 • Ingangsdatum van het aanvullend geboorteverlof.
 • Bevestiging dat de werknemer het standaard geboorteverlof heeft opgenomen.

Binnenkort zullen wij onze klanten verder per mail informeren over hoe dit verlof moet worden doorgegeven via Youforce.