VGS

Minister Slob wil met het nieuwe wetsvoorstel de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs verduidelijken, zodat leerlingen van álle basis- en middelbare scholen kennis en respect bijgebracht krijgen over de basiswaarden van de democratische rechtstaat. In het wetsvoorstel staat dat de school hierin idealiter een plek is waar leerlingen het goede voorbeeld krijgen en een oefenplaats om deel te nemen aan onze samenleving.

In 2019 ontwikkelde en verspreidde de VGS in samenwerking met het onderwijsveld actief een visie op christelijk burgerschap, bijvoorbeeld:

  • Vrijdag 1 februari 2019 organiseerden Driestar managementadvies, Reformatorisch Dagblad, ROV, RMU-GOLV, VBSO, KOC Diensten en VGS het congres Vianen over burgerschap als nieuwe opdracht.
  • In mei sprak VGS samen met andere profielorganisaties (Verus, ISBO, VOS/ABB en VBS) met de minister over zijn wetsvoorstel ‘verduidelijking burgerschapsopdracht’. In onze position paper -die we toen aan Slob hebben overhandigd- legden we uit dat we de doelstelling van de burgerschapswet onderschrijven.

 

De VGS vindt dat het ‘tot de kerntaken van onze scholen behoort dat ze leerlingen vanuit een Bijbelse visie voorbereiden op participatie in een pluriforme, multiculturele samenleving en dat ze leerlingen leren het Woord van God concreet gestalte te geven in een christelijke levenshouding.’

Lees hier het volledige ‘Voorstel van Wet in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs’.

Heeft u zorgen of bent u juist positief gestemd na het lezen van het wetsvoorstel? We horen graag uw mening! Deel deze met Kees de Groot, k.degroot@vgs.nl. De komende dagen zullen ook wij ons commentaar formuleren en delen. Uiteraard zullen wij het debat dat volgt op dit wetsvoorstel nauwlettend voor u volgen!