VGS

Het amendement van SGP en D66 dat een strakkere afbakening van de term ‘veiligheid’ beoogde, werd aangenomen. Het amendement dat wilde regelen dat de uitwerking van dit wetsvoorstel niet door de Onderwijsinspectie maar middels een Algemene Maatregel van Bestuur door de minister wordt uitgewerkt, werd niet aangenomen. Dit was voor Roelof Bisschop van de SGP reden om tegen het wetsvoorstel te stemmen. Het CDA was bij monde van Michel Rog van mening dat deze wet de administratieve lasten van scholen zal doen stijgen en dat het tegengaan van pesten moet worden toevertrouwd aan de onderwijsprofessional zelf.

De VGS heeft precies een jaar geleden reeds een handreiking sociale veiligheid voor leden beschikbaar gesteld. De handreiking is bedoeld om de scholen te ondersteunen bij de bevordering van de sociale veiligheid op hun school vanuit een Bijbelse visie. De handreiking is op te vragen bij de VGS.