VGS

Jan Kloosterman gaat met Dick van Meeuwen in gesprek over de democratische rechtsstaat: wat is het? Waarom is het van waarde? En, niet onbelangrijk, wat kun je met het begrip ‘democratische rechtstaat’ in de klas? De democratische rechtsstaat staat vandaag de dag onder druk. Vertrouwen in de overheid daalt. Hoe kunnen we als onderwijzers hier wijs mee omgaan? Dit wordt besproken met een docent.

De RMU nodigt jullie van harte uit om deel te nemen aan het webinar! Aanmelden kan via de volgende link: https://www.rmu.nu/agenda/evenementen/onderwijswebinar-burgerschap