VGS

Omdat vrijwel iedere school vrijwilligers inzet, stelt de VGS voor haar leden een format Reglement Vrijwilligersbeleid beschikbaar. Met dit reglement wordt beoogd helderheid en duidelijkheid te creëren ten aanzien van deze vrijwilligers en hun rol in de organisatie.

Naast taken en verantwoordelijkheden wordt o.a. ingegaan op introductie en begeleiding en thema’s als aansprakelijkheid en verzekering. Ook wordt een voorbeeld Vrijwilligersovereenkomst aangereikt.

In het Bestuurdersnetwerk PO van 13 september jl. is ook over dit onderwerp gesproken en de vergadering deelt het nut van een dergelijk reglement.

 

Indien u interesse heeft, neemt u contact op met ondergetekende.