VGS

Vandaag de dag staat deze vrijheid van allerlei kanten onder druk. De vrijheid om een school op te richten is er wel, maar de vrijheid van inrichting wordt meer en meer ingeperkt. De invoering van het burgerschapsonderwijs is daar een sprekend voorbeeld van. Maar ook hangen er voorstellen boven de markt zoals een acceptatieplicht en een verbod op identiteitsverklaringen. Er zijn politieke partijen die het bijzonder onderwijs zelfs helemaal willen afschaffen. Met als argument dat neutraal openbaar onderwijs de pluriformiteit van de samenleving bevordert. Klopt dat wel? Of kwalificeren politici die zulke ideeën opperen zichzelf voor zitting in de schoolbankjes?

Over dit actuele en spannende thema gaat de derde Guidolezing die Hansko Broeksteeg – hij is hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit – op maandagavond 6 november in Woerden voor ons hoopt uit te spreken.

Programma Guidolezing 2023

  • 19.15 uur – Ontvangst met koffie of thee
  • 20.00 uur – Opening
  • 20.15 uur – Lezing door prof. mr. J.W.L. Broeksteeg
  • 21.00 uur – Gedachtewisseling
  • 21.40 uur – Sluiting
  • 21.45 uur – Gelegenheid voor informele ontmoeting

Locatie

Kasteel Woerden, Kasteel 3, 2441 BZ Woerden

Meer informatie en aanmelden

Zie de website van het Wetenschappelijk Instituut.