VGS

Op dit moment wordt door CAO Partijen gewerkt aan de uitwerking van dit akkoord in CAO-teksten. Belangrijke afspraak van het akkoord heeft betrekking op algehele salarisverbetering van het personeel in de sector. Zie hiervoor ook het artikel over deze salarisafspraken in relatie tot de jaarrekening 2019. In het onderhandelaarsakkoord zijn naast de salarisafspraken ook afspraken gemaakt over:

  • Functies en beloning van schooldirecteuren en onderwijsondersteunend personeel
  • Vernieuwing van de cao
  • Professionalisering
  • Normalisering rechtspositie Ambtenaren
  • Wet arbeidsmarkt in balans, ‘van werk naar werk’-beleid en transitievergoeding
  • Overige onderwerpen

Bekijk hier het onderhandelaarsakkoord en de bijbehorende salaristabellen.

Vragen?

Op korte termijn, zodra de CAO-teksten definitief zijn, zullen we jullie hierover informeren. Mocht je voor die tijd vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen met Jolien van Moolenbroek – van Belle, 06 – 40581950 of j.vanmoolenbroek@vgs.nl.

Voor de nieuwe functiereeksen en voorbeeldfunctiebeschrijvingen voor onderwijsondersteunend personeel en directeuren en verdere inhoud van bovenstaande onderwerpen verwijzen wij u naar de site van de PO-Raad.