VGS

Het ministerie van OCW belegt op 27 november 2018 te Utrecht in samenwerking met de PO-Raad een voorlichtingsbijeenkomst over de nieuwe regeling. Er zal uitgebreid worden ingegaan op de (budgettaire) gevolgen van de nieuwe regeling, de overgangsregeling en de verwerking van de gewichtencontrole. U kunt zich voor deze bijeenkomst via deze link aanmelden.