VGS

De Tweede Kamer heeft op 17 november de burgerschapswet van minister Slob (Onderwijs) aangenomen. Momenteel buigt de Eerste Kamer zich over die wet. Hoogstwaarschijnlijk stemt de senaat er dit voorjaar ook mee in, waarna de wet van kracht wordt.

Driestar educatief, KOC Diensten en de VGS adviseren scholen zich daarop goed voor te bereiden. Om hen daarbij van dienst te zijn, hebben we gezamenlijk een Routekaart burgerschapsonderwijs 2021 opgesteld.

Wat moet er bijvoorbeeld gebeuren? De nieuwe wet vraagt scholen een heldere visie te beschrijven, in kaart te brengen wat er gebeurt, erover na te denken wat je wanneer doet en waar nodig bepaalde zaken extra aandacht te geven. Dat moet zijn weerslag vinden in schoolplan en schoolgids.

Met onze expertise helpen wij scholen graag om het burgerschapsonderwijs in lijn te brengen met de nieuwe wet. In de routekaart leest u daar meer over. Ook staan daarin de contactgegevens van de adviseurs van genoemde organisaties.

Het eerbiedigen van de Heere en Zijn geboden betaamt alle mensen.
Prediker 12:13

Heilzaam

Dat burgerschapsonderwijs belangrijk is, staat buiten kijf, betoogden Arno Bronkhorst (bestuurder bij VBSO) en Kees de Groot (beleidsmedewerker bij VGS) onlangs in het Reformatorisch Dagblad. ‘Het eerbiedigen van de Heere en Zijn geboden betaamt alle mensen (Prediker 12:13). Dat vraagt van de scholen dat ze onze kinderen helpen om vanuit de Bijbelse waarden een bijdrage aan de samenleving te leveren. Zodat ieder kan zien dat die waarden voor iedereen heilzaam zijn.’