VGS

Scholen maken voor het inloggen bij DUO nu nog gebruik van Mijn BRON. Vanaf 1 januari 2022 zal dit ondergebracht worden in Mijn DUO. Voor het inloggen in Mijn DUO heeft u straks eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3. In de loop van 2022 hebt u de eHerkenning ook nodig om in te loggen bij Internet Schooldossier van de Inspectie van het Onderwijs.

In een eerder artikel informeerden wij u over het feit dat er een ketenmachtiging is geregeld voor onze klanten. Echter hiermee kunt u niet zelf inloggen bij de betreffende organisatie.

Wanneer u als werkgever zelf nog geen gebruik maakt van eHerkening dan dient u de aanschaf van eHerkenningsmiddel op betrouwbaarheidsniveau 3 voor 1 januari 2022 zelf te regelen via een aanbieder van eHerkenning.

In dit artikel vindt u een stappenplan voor het aanvragen van eHerkenning.