VGS

In juni heeft deze werkgroep een eindrapport opgeleverd. Daarin staat beschreven hoe er in de toekomst regie gevoerd kan worden op het ontwikkelen van leermaterialen. Dit eindrapport is besproken op het bestuurdersnetwerk van het reformatorisch primair onderwijs. Tijdens deze vergadering is er groen licht gegeven voor het daar gepresenteerde plan.

De inhoud van dit plan bestaat op hoofdlijnen uit de volgende elementen:

  • Een stuurgroep neemt de plaats in van de werkgroep. Deze stuurgroep wordt gevormd door directeuren, bestuurders, toezichthouders. Drie van hen zijn gelieerd aan de VBSO vier van hen aan de VGS. De VBSO en de VGS zijn de dragende organisaties van deze stuurgroep.
  • De stuurgroep staat in nauw contact met het veld en met uitgevers en stimuleert de ontwikkeling van identiteitsgebonden methoden op grond van Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid.

Na de zomervakantie worden de scholen middels een nieuwsbrief uitgebreid geïnformeerd over de hierboven beschreven ontwikkelingen.