VGS

Om de adviesbevoegdheden voor de MR te behouden is het van belang om als bevoegd gezag iedere vijf jaar aan te tonen dat de achterban nog steeds achter deze keuze staat (artikel 29 lid 2 WMS). Als dit namelijk niet wordt gedaan, dan is automatisch sprake van instemmingsrechten.

De meeste scholen staan op het punt om weer de vijfjaarlijkse peiling te houden. Die is vormvrij: de wet schrijft niet voor hoe die peiling praktisch moet worden vormgegeven. De VGS adviseert betreffende scholen, die een MR met adviesbevoegdheden hebben en toe zijn aan de vijfjaarlijkse toets, om bij alle ouders en personeelsleden (en in het VO ook bij leerlingen) per brief te inventariseren of zij nog steeds akkoord gaan met het feit dat de MR geen instemmingsbevoegdheden, maar adviesrechten heeft. Dat kan eenvoudig met het bijvoegen van een formulier waarop een keuze kan worden gemaakt uit beide opties.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Tineke Mulder.