VGS

Speciaal Onderwijs

Begin februari is gestart met een eerste verkenning om het begrotingsmodel ook toegankelijk te maken voor het SBO, SO en VSO. Specifiek is hierbij gekeken naar scholen die zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Berséba om een optimale koppeling te kunnen maken tussen leerlingaantallen en bekostiging. Afgelopen maanden is in samenwerking met de ontwikkelaar hard gewerkt aan een doorontwikkeling van het model. Inmiddels wordt gewerkt aan de laatste punten van het model en kunnen we meedelen dat rond de zomer het aangepaste model beschikbaar komt. De vernieuwde mogelijkheden in VGS Begroot zijn:

  • Modellen aanmaken voor regulier onderwijs, SBO, SO, VSO of een combinatie hiervan
  • Aparte invoer in het (V)SO voor cluster 3 of cluster 4 leerlingen of een combinatie
  • Verdeelsleutels van vaste voeten uit de bekostiging aanmaken
  • Consolideren op de gebruikelijke manier

Verdere ontwikkeling

Ook de ontwikkeling van het reguliere model staat niet stil. Naast een aantal kleine functionele verbeteringen wordt onderzocht hoe projecten verder verwerkt kunnen worden in het gehele model. Nu zijn projecten enkel onder de loonkosten aan te maken. Ons streven is om projecten door het gehele model te kunnen gebruiken en daardoor ook projectbegrotingen op te kunnen stellen. Denk hierbij aan Passend Onderwijs, Werkdrukvermindering of het Nationaal Programma Onderwijs.

Heeft u vragen over ons begrotingsmodel of de ontwikkeling hiervan? Neem gerust contact op met een van onze financieel adviseurs!