VGS

De VGS ziet én begrijpt de problematiek die door het ‘PO in actie’-comité voor het voetlicht wordt gebracht. Met name de werkdruk in het primair onderwijs is een aangelegen punt. Daartoe bepleit de VGS dat er meer geïnvesteerd wordt in ‘meer handen in de klas’. Dat realiseert concreet minder werkdruk. Ook wil de VGS schoolbesturen oproepen extra gelden vrij te maken voor meer handen in de klas, ook gelet op de problematiek rondom passend onderwijs. De door ‘PO in actie’ genoemde problematiek speelt ook in het reformatorisch onderwijs. schoolbesturen doen er goed aan hier aandacht aan te geven.

Aandacht

In de gesprekken met Kamerleden, bewindslieden en o.a. de PO-Raad vraagt de VGS aandacht voor de positie van de leraar. We mogen zeker dankbaar zijn dat het a.s. nieuwe Kabinet met 275 miljoen extra ook echt wil investeren in het primair onderwijs. Voldoende zal het niet zijn, daarom zullen we aandacht blijven vragen hiervoor. Zeker zo belangrijk is het om aandacht te vragen voor het aanzien van het beroep leraar. Maatschappelijk lijkt dit weggezakt. Het beroep van leraar moet niet alleen aantrekkelijker worden, maar verdient ook een betere positie en status. Dat lossen we niet met extra geld op.

Averechts

Daarom denkt de VGS dat met de aangekondigde actie van a.s. 5 oktober deze wijze van aandacht vestigen op de sector, de beeldvorming én aantrekkingskracht voor het werken in het onderwijs een averechts effect heeft. In de beeldvorming wordt het werken in het onderwijs als negatief bestempeld. Dat willen we toch juist niet! Mede daarom vindt de VGS het onverstandig dat de PO-Raad deze actie steunt.

Bijbels oogpunt

Staking en andere vormen van werkonderbreking zijn in de optiek van de VGS niet de juiste middelen. Vanuit Bijbels oogpunt is staken geen verantwoord middel om ongenoegen kenbaar te maken. Beter is het om met elkaar in gesprek te gaan. Staken geeft onrust in het onderwijs en een negatieve uitstraling van de sector. Dat er aandacht moet zijn voor de problematiek en dat er oplossingsrichtingen moeten worden aangereikt is volslagen terecht, maar niet op deze wijze.