VGS

Die boodschap heeft de VGS, samen met collega-profielorganisaties Verus, LVGS en ISBO, afgegeven in een gisteren verzonden brief aan de bewindsvrouw. Die brief is ook verstuurd naar de onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer en naar de Onderwijsraad. 

Die raad stelt namelijk in zijn uitleg van artikel 23 van de Grondwet dat de vrijheid van onderwijs inhoudt “dat overheden zich niet mogen bemoeien met bijzondere scholen voor zover het om zaken van hun richting gaat en dat zij terughoudend moeten zijn als het gaat om de inrichting van het onderwijs en de organisatie van een bijzondere school.”  

Daar zijn de VGS en haar collega-organisaties het helemaal mee eens. We vonden het nodig om minister Van Engelshoven hier nog eens op te wijzen omdat zij zich wél lijkt te willen bemoeien met onderwijsinhoud.  

Zo wil ze bijvoorbeeld “stereotypering in leermiddelen” (ofwel: welk beeld wordt in schoolboeken neergezet van mannen en vrouwen) bespreken met uitgevers en andere betrokkenen. Het achterliggende doel daarvan is dat zij hun lesmateriaal aanpassen, zodat verschillen tussen mannen en vrouwen worden weggepoetst. 

Verder heeft de minister expliciet gevraagd aan de commissie die de canon van Nederland gaat herzien, om ‘evenwichtig aandacht te besteden aan de verhalen en perspectieven van verschillende groepen in de samenleving, en de schaduwkanten van de Nederlandse geschiedenis voldoende aan bod te laten komen.’ 

Van Engelshoven heeft richting de Kamer expliciet gemeld dat de overheid uitgevers van leermiddelen ‘niets kan en wil voorschrijven’ en dat zij hen niet kan opleggen wat ze in hun methoden zetten. ‘Het zou ook heel verkeerd zijn als we dat wel zouden kunnen doen’, zei de minister. 

 Desondanks is de VGS er niet helemaal gerust op. Wij herinneren haar er daarom graag aan dat de overheid terughoudend moet zijn én blijven inzake de inrichting van het (bijzonder) onderwijs. ‘De minister is té ideologisch gedreven’, vindt VGS-bestuurder P.W. Moens. ‘Ze moet meer respect opbrengen voor artikel 23 van de Grondwet.’