VGS

Slob wil daarnaast dat leerlingen uit groep 8 zich vanaf schooljaar 2022-2023 gelijktijdig op 1 april aanmelden voor de middelbare school. Zo wil hij kansengelijkheid bevorderen: alle leerlingen moeten evenveel kans maken op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau.

Op het wetsvoorstel waarmee hij die veranderingen wil regelen, kan iedereen tot en met 22 maart reageren. Diverse PO- en VO-scholen uit de VGS-achterban hebben dat op ons verzoek gedaan. Hun reacties hebben wij gebundeld en ingebracht via de internetconsultatie. Een korte bloemlezing:

 • Eindtoets veranderen in een doorstroomtoets:
  • “Als de eindtoets verandert in een doorstroomtoets, zal dan het gewicht daarvan voor ouders ook minder worden? Het blijft toch een toets die invloed heeft op het advies voor plaatsing in het VO.”
  • “Schaf de eindtoets helemaal af en baseer het advies op de tussentoetsen en het oordeel van de school.”
  • “De eindtoets afschaffen zal de kwaliteit van de adviezen op de basisschool en de rust in de discussie met ouders verbeteren.”
  • “Wanneer de doorstroomtoets een opmaat wordt voor een nieuw type onderwijs, zal dit heel grote gevolgen gaan hebben voor de huidige VO-scholen. Er zal dan druk ontstaan op het vormen van een school voor 10- tot 14-jarigen. Dit kan leiden tot een nieuwe school, kan leiden tot versmalling/verkleining, onrust bij het primair onderwijs, etc. Hierdoor kan de druk ontstaan om po en vo samen te voegen tot één organisatie. En is dat de goede ontwikkelrichting?”
 • Eén aanmeldmoment:
  • “Wij zien niet het nut of de noodzaak van gelijktijdig aanmelden. De aanmeldingen verlopen bij ons altijd vlekkeloos.”
  • “Een vast aanmeldmoment is op zich een goed plan, echter voor ons niet per se nodig. 1 april is wat ons betreft te laat. Wij hebben nu als deadline 1 maart voor de aanmeldingen en 15 maart voor de overdracht van het advies. Hoe eerder de adviezen, hoe eerder we kunnen starten met de klassenindelingen en de precieze formatie voor volgend jaar.”
  • “Eén aanmelddatum: hoe kijken gedragspsychologen hiernaar? Dit gaat leiden tot vertraging in het proces: ouders die niet op de bewuste datum aanmelden, vanwege vergeten, niet aan gedacht e.d. De argumenten begrijp ik wel, maar het is de vraag of dit echt de oplossing is.”

Wij danken onze leden hartelijk voor het meedenken. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gebruikt de opbrengsten van de internetconsultatie om de regeling te verbeteren. Het wetsvoorstel zal uiteindelijk in de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld.