VGS

Achtergrond

Sinds 2010 is het verplicht om een eindtoets af te nemen in het PO. Tot dan toe was CITO de enige aanbieder. Toen de toets verplicht is gesteld, is bedacht dat het dan goed is om scholen een keuze te bieden welke toets ze willen gebruiken. Toen is keuzevrijheid erin gekomen.

Diversiteit

In de toelichting bij dit besluit wordt gezegd dat de diversiteit in aanbieders hetzelfde blijft. Er wordt echter wel voorgesteld om een vast ankerset aan vragen over rekenen en taal in de toets te zetten. Dat lijkt tegenstrijdig. Beweren dat de diversiteit gegarandeerd blijft, maar ondertussen maatregelen nemen die uniformiteit bevorderen. Daarnaast worden hiermee de aanbieders van de toets beperkt in hun vrijheid die naar eigen inzicht vorm te geven en wordt de keuzevrijheid van scholen minder.

Marktaandeel

Ook is gebleken dat het marktaandeel van de ‘alternatieve toetsaanbieders’ groeit. Dat toont aan dat er behoefte is aan alternatieven voor de citotoets. Met dit voorstel wordt die keuzevrijheid minder.

Vergelijkbaarheid

Daarnaast is vergelijkbaarheid van de verschillende eindtoetsen voor de inspectie een probleem. De vraag is of dat uitgangspunt relevant is voor de scholen en de keuzevrijheid die ze nu hebben. Als scholen er goed mee kunnen werken dan is het voldoende, vergelijkbaarheid is geen dwingende randvoorwaarde.