VGS

In 2010 is de eerste versie van dit profiel gepresenteerd en in gebruik genomen door scholen om daarmee personeel te werven en te selecteren passend bij de identiteit van het reformatorisch onderwijs. In 2017 is dit profiel herzien en nu wordt het nieuwe profiel naar alle leden toegezonden. Alle scholen ontvangen een begeleidende brief waarin het proces helder wordt uitgelegd.

  • Dinsdag 6 februari stond er een artikel (inloggen) in het RD waarin Pieter Moens uitlegt hoe het proces van aanpassing is verlopen en wat daarvoor de redenen waren.
  • Donderdag 8 februari valt de papieren versie bij de aangesloten scholen op de mat.
  • Vrijdagmorgen 9 februari volgt de digitale versie in PDF.

Ook in ons ledenblad VGS Connect en in DRS Magazine van deze maand is aandacht voor het profiel.

De VGS hoopt dat het profiel bijdraagt aan de werving van de goede leerkrachten voor onze scholen en aan eenheid binnen de kring van scholen.