VGS

Zijn politieke werk is er weleens door blijven liggen, zo geeft Roelof Bisschop toe. “Het minste dat je als ouders kunt doen is meeleven met het schoolwerk van je kinderen. (…) We zijn daar nooit nonchalant in geweest.” In een portret spreekt het SGP-Kamerlid zich niet alleen uit als politicus, maar ook als onderwijsman en ouder. Hij onthult hoe hij als leraar zelfs zijn eigen dochter niet spaarde.

Waarden in Woerden

Niet alleen regels, maar ook kernwaarden: daarvoor koos de Jan de Bakkerschool in Woerden. Dominee Zondag, directeur Schalk en voorzitter van het schoolbestuur Kroon vertellen hoe ze in Woerden inhoud geven aan christelijke waarden. “Je moet elkaar wel kunnen bevragen,” stelt Laurens Kroon. “Een gemeenschap vorm je ook door het gesprek met elkaar aan te gaan.”

Brugklas zonder mobieltjes

In het magazine komen tal van onderwijsmensen aan het woord. De stelling ‘Een brugklas zonder mobieltjes past goed bij een christelijke school’ levert stevige reacties op. Volgens Steven Middelkoop kan een smartphone verslavend en verdovend werken. Gerdien Lassche bepleit juist transparantie en sturing, terwijl Herman van Beijnum het mobieltje radicaal afwijst.

Lobby

“Oh, werken er ook vrouwen op deze school?” kreeg Gijsbert Vonk weleens te horen van een Kamerlid die een reformatorische school bezocht. In een column geeft hij een mooie inkijk in het Haagse lobbywerk van de VGS.

De column past goed bij de formule van het nieuwe magazine. Pieter Moens, College van Bestuur van de VGS, licht toe dat er “voldoende stof voor een eigen magazine” is. Met het blad wil de VGS niet alleen informeren, verdiepen en verbinden. Volgens Moens zijn er zorgen voor de toekomst. “We moeten elkaar op het fundament van Het Woord vasthouden. Zowel bij de interne discussies alsook in dat waar we als christelijk-reformatorisch onderwijs sámen voor staan.” Moens noemt dit het hoofdmotief voor het uitgeven van VGS Connect.

Meer informatie

De belangrijkste doelgroepen voor VGS Connect zijn schooldirecteuren, schoolbestuurders en kerkenraden. Zij ontvangen dit magazine deze week per post. Een digitaal exemplaar van het magazine kan worden opgevraagd bij de VGS via secretariaat@vgs.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • Pieter Moens, College van Bestuur van de VGS en hoofdredacteur: (06) 30 58 55 00
  • Hester Slob, communicatieadviseur en eindredacteur: (0180) 442 625