VGS

NAAR CORONA-OVERZICHT

Het is een zeer ingrijpende tijd. De maatregelen die vanwege het coronavirus genomen moeten worden raken ons allen, privé, in werk, school en kerk. Bovenal is het dan ook onze hartelijke wens dat deze bijzondere omstandigheden ons allen zullen verbinden aan God. Dat de werkelijkheid van Psalm 78:1-7 in de gezinnen mag functioneren! Als profielorganisaties VBSO en VGS wensen wij een ieder in het onderwijs de zegen van de HEERE van harte toe. Wij doen een oproep tot gebed voor de overheid, de ministers, de Kamerleden, degenen die in de zorgsector werken, de schoolleiding en onderwijsgevenden en allen die betrokken zijn bij het reformatorisch onderwijs.

In korte tijd verandert er veel. Gelet op de maatregelen en adviezen vanuit de overheid, hebben we ook ten aanzien van de VGS onze maatregelen moeten nemen. Vanaf vandaag, maandag 16 maart tot en met DV vrijdag 3 april zal ons kantoor ‘gesloten’ zijn, dat wil zeggen dat iedereen thuis zal werken voor zover mogelijk. We beschikken gelukkig over de mogelijkheden daartoe zodat alle werk ongehinderd doorgang kan vinden.

Concreet betekent dit voor u als onze VGS relatie:

  • a) wij zijn gewoon bereikbaar via telefoon en email, via de website is alle contactinformatie beschikbaar.
  • b) bezoek aan ons kantoor is niet mogelijk.
  • c) een geplande afspraak kan het beste worden gerealiseerd via conference call of anderszins.
  • d) vergaderingen worden gecanceld, verplaatst naar een andere datum of digitaal gerealiseerd, hierover ontvangt u dan separaat bericht van desbetreffende collega.
  • e) trainingen of andere VGS Academie bijeenkomsten gaan niet door.

VGS scholen

Ook voor de overheid een bijzonder moeilijke tijd: Welke maatregelen moeten er wel/niet genomen worden? Wat is de impact ervan? Etc. Bid daarom voor onze regeringsleiders! Belangrijk.

Afgelopen zondag 15 maart heeft de regering besloten om alle scholen te sluiten tot 6 april. Een ingrijpend maar wijs besluit. De impact hiervan voor de scholen is groot. Via de PO Raad kunt u alle relevante en actuele informatie vinden. Ook via de website van Rijksoverheid is veel informatie te krijgen. Het is een ‘vraag en antwoord’ website die dagelijks geactualiseerd wordt door de Rijksoverheid. Graag attendeer ik u erop dat het belangrijk en informatief is om deze website dagelijks te raadplegen. Als VGS staan we onze scholen, de bestuurders en directies graag bij met advies. Neemt u dan contact met ons op.

Tenslotte

We realiseren ons dat voor onze scholen dit een moeilijke tijd is. Er zijn meer vragen dan antwoorden en de ontwikkelingen gaan soms zo snel. Daarom nogmaals, wilt u advies of even sparren, bel gerust.
Ook beseffen we dat de impact heel groot is voor de leraren en docenten. Gelukkig is er allerlei informatie voor handen om goede invulling te geven aan deze periode. Contact leggen met de reformatorische VO school in uw regio kan ook behulpzaam zijn alsook de onderwijsadviesdiensten.

Het is onze hartelijke wens dat we in deze tijden ervaren mogen wat de betekenis is van psalm 143 ‘bij U schuil ik’.

"bij U schuil ik"
Psalmen 143:9b

Hartelijke groet,
Namens alle medewerkers, het MT en de RvT

NAAR CORONA-OVERZICHT