VGS

De discussie spitste zich toe in hoeverre je als school moet stimuleren dat jongeren in de klas ‘uit de kast komen’. De heer Van der Ploeg stelt in de handreiking tendensen te zien die dat stimuleren. Hij pleit ervoor om dit vooral bij de HEERE neer te leggen in het gebed. Vanuit is de VGS is benadrukt dat er in behoedzaamheid op school ruimte moet zijn voor een jongere om de homoseksuele gevoelens te delen, maar dat dit niet perse in klassenverband hoeft.

Ondersteuning bij zijn worsteling en het bieden van een luisterend oor moeten leidend zijn, en niet de profilering van de leerling binnen zijn klas of de school. De bewogenheid en betrokkenheid in het artikel van de heer Van der Ploeg wordt gewaardeerd, en als VGS delen we die, inzonderheid de plaats en noodzaak van het gebed, ook voor elkaar.