VGS

Daarnaast wensen we hem Gods zegen toe. ‘Wij geloven dat iedereen in alles van Hem afhankelijk is’, staat in onze brief. ‘Daarom bidden wij dagelijks om Zijn hulp, ook voor u en de andere leden van het kabinet. En dat geldt voor velen uit de kring van het christelijk-reformatorisch onderwijs.’

Ook stellen we de VGS – ‘Een unieke organisatie met leden én klanten’ – aan Wiersma voor. ‘Vanwege onze gedeelde identiteit voelen we ons van oudsher in het bijzonder verbonden met christelijk-reformatorisch scholen. Het is onze missie om hen te vertegenwoordigen, te verbinden en te professionaliseren.’ Tegelijk weten we ons nadrukkelijk medeverantwoordelijk voor het welzijn van álle leerlingen en studenten in ons land, of ze nu op bijzondere of openbare scholen zitten.

Loodzwaar

Wiersma (1986) trad op 10 januari aan als onderwijsminister. Hij kwam in 2017 voor de VVD in de Tweede Kamer en werd in juli vorig jaar demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In 2009 en 2010 was hij vicevoorzitter van de Landelijke Studentenvakbond en in de periode 2011-2013 voorzitter van FNV Jong.

Zijn voorganger, Slob, gaat het werk in Den Haag ‘zeker missen’, schreef hij in een blog op de website van de ChristenUnie. Hij noemt het een ‘eer en voorrecht’ dat hij zich mocht inzetten voor goed onderwijs voor alle kinderen. ‘En ook voor de vrijheid van ouders om een school te kiezen voor hun kinderen die aansluit bij de opvoeding.’

Aan alle mooie dingen komt een einde, concludeert Slob. ‘Er is veel gebeurd in de afgelopen jaren. We hebben veel met elkaar bereikt, maar tegelijkertijd was het soms ook loodzwaar. Ik zet in dankbaarheid een stap naar achteren en ik heb er alle vertrouwen in dat de ChristenUnie in het nieuwe kabinet met nieuwe energie verdergaat.’

Voorbeeld

De VGS wil oud-minister Slob van harte danken voor zijn enorme inzet voor het funderend onderwijs en voor de christelijk-reformatorische scholen in het bijzonder. ‘In zijn dienstbaarheid voor de publieke zaak is hij een lichtend voorbeeld voor de nieuwe generatie’, stelt VGS-bestuurder Pieter Moens. ‘Wat we daarbij ook hebben gewaardeerd: Slob schaamde zich niet voor zijn christenzijn. Over zijn principes is hij altijd heel open geweest.’

We hebben ervaren dat de vrijheid van onderwijs hem nauw aan het hart ging, blikt Moens terug. ‘We zijn hem zeer erkentelijk dat hij die vrijheid heeft verruimd via de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen en als uitgangspunt heeft gekozen voor de nieuwe burgerschapswet.’

Verschillen van mening waren er soms ook, maar die hebben een professionele en plezierige samenwerking ‘niet in de weg gestaan’, vervolgt Moens. ‘Dankbaarheid overheerst.’ De VGS wenst Slob Gods onmisbare zegen toe in de nieuwe fase van zijn leven.

‘We zijn Slob zeer erkentelijk dat hij de vrijheid van onderwijs heeft verruimd.’
P.W. (Pieter) Moens, bestuurder VGS