VGS

Steeds meer scholen stelden VGS de vraag of wij ook arbodienstverlening in de breedste zin van het woord kunnen bieden. Daarom zijn we een samenwerking gestart met ADXpert: een expertisecentrum op onder andere het gebied van arbodienstverlening, bedrijfsartsenzorg, coaching en loopbaanbegeleiding.

De samenwerking tussen VGS en ADXpert ziet er als volgt uit:

Binnen een re-integratieproces levert VGS het casemanagent en het juridische advies, zowel gedurende als na het re-integratieproces. Tegelijkertijd levert ADXpert al naar gelang uw behoefte de bedrijfsartsenzorg, arbeidsdeskundige, 2e spoorbegeleider etc. Een en ander komt tot uiting in de onderstaande illustratie:

Onze samenwerking wordt gekenmerkt door de volgende vier kernbegrippen:

  • Maatwerk: we doen wat nodig is en u zit niet direct vast aan een omvangrijk pakket;
  • Korte lijntjes: we houden allebei van een hands-on mentaliteit en werken daarom met korte lijnen;
  • Demedicalisering: verzuim wordt breed bekeken, vanuit alle thema’s die ermee samenhangen;
  • Landelijke dekking: landelijke dekking met betrekking tot VGS-diensten. Spreekuurlocaties in overleg.

Afgelopen woensdag is in een webinar deze samenwerking verder toegelicht. Klik hier om de webinar terug te kijken.

Tip: de meeste arbodiensten kennen een opzegtermijn van 3 maanden. U kunt uw huidige contract pro-forma opzeggen voor 1 oktober a.s. en vervolgens verkennen of een overstap voor u wenselijk is. Raadpleeg uw huidige contract!

Vragen? Even sparren? Bel Arno.