VGS

Diverse bij de VGS aangesloten schoolbesturen vroegen de VGS of wij dit initiatief ondersteunen. In het reguliere overleg tussen de profielorganisaties, waaronder de VGS, met de PO-Raad hebben we regelmatig aandacht gevraagd voor dit probleem. Tot nu toe is het echter niet gelukt om tot een compromis te komen met OCW. De VGS is van mening dat het belangrijk is om opnieuw te streven naar een bevredigende oplossing voor dit vraagstuk, waarover nu reeds lange tijd gesproken wordt. Het gezamenlijk starten van een bezwaarprocedure kan daaraan bijdragen. Vandaar dat wij u adviseren om het initiatief van de PO-Raad te ondersteunen door ook deel te nemen aan de gezamenlijke bezwaarprocedure. Meer informatie over de wijze van deelname treft u aan in de mail van de PO-Raad, die vorige week naar de leden van de PO-Raad is verzonden.