VGS

Aanpassing arbeidsduur in de wet

Op 1 januari 2016 is de Wet flexibel werken (Wfw) in werking getreden. Deze wet verleent werknemers het recht om de werkgever te verzoeken om aanpassing van de arbeidsduur, de arbeidsplaats en de werktijd. Als het gaat om aanpassing van de arbeidsduur, dan zullen werkgevers een dergelijk verzoek moeten honoreren, tenzij dit op grond van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen niet van hen kan worden verwacht. Bij de aanpassing kan het gaan om zowel vermindering als vermeerdering van de arbeidsduur.

Noodzakelijkheid deeltijdbeleid

De Wfw biedt de kaders waarbinnen de verzoeken tot het verminderen of vermeerderen van de arbeidsduur worden beoordeeld. Deze wet biedt werkgevers de mogelijkheid om verzoeken te weigeren op grond van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Deze grond biedt ruimte om deeltijdbeleid te ontwikkelen voor de school en om begrenzingen aan te brengen aan het honoreren van verzoeken. Door dit beleid kunt u voorkomen dat de schoolorganisatie onbeheersbaar wordt of dat sprake is van onwerkbare roosters. In onze optiek is goed deeltijdbeleid onmisbaar voor uw school.

Deeltijdbeleid op maat

De VGS kan uw deeltijdbeleid in een op maat gemaakte regeling vastleggen. Hierbij gaan we met u – op locatie – in gesprek om uw wensen en behoeften in kaart te brengen. Vervolgens wordt deze wensen en behoeften, binnen de mogelijkheden die de Wfw biedt, vastgelegd in een ‘Regeling Aanpassing arbeidsduur en deeltijdarbeid’. Voor €695,- excl. btw ontwikkelt VGS een adequate regeling met betrekking tot deeltijdbeleid voor uw organisatie.

Heeft u in het verleden al een reglement omtrent deeltijdbeleid van de VGS afgenomen, dan is adviseren wij u deze regeling aan te passen naar de huidige wet- en regelgeving. Per 1 januari 2016 is namelijk de Wfw in werking getreden, wat ervoor zorgt dat aanpassing van uw deeltijdbeleidreglement nodig is als u deze voor de desbetreffende datum heeft opgesteld. Daarnaast is het nuttig dat uw reglement jaarlijks wordt geëvalueerd. Voor €295,- excl. btw brengt VGS uw deeltijdbeleid in lijn met de huidige wet- en regelgeving, waarbij de huidige gang van zaken rond uw deeltijdbeleid wordt geëvalueerd.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.