VGS

In de oratie besprak prof. van Schoonhoven dat het recht in en rond de school breder is dan alleen de juridische, regulatieve pijler, maar ook bestaat uit de pijler van normatieve opvattingen ten aanzien van goed onderwijs en de pijler van cultureel-cognitieve regels van de gemeenschap van de school. Deze tweede en derde pijler vinden we in het onderwijsrecht niet altijd terug, maar ze zijn desalniettemin van groot belang voor het onderwijs.

Prof. van Schoonhoven gaf als uitwerking van de eerste pijler toelichting op het 2e artikel 1e protocol van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. In dit artikel wordt de positie van ouders in het recht op onderwijs naar levensovertuiging of religie verankerd. Nationale overheden behoren dit recht, gebaseerd op de vrijheid van geweten, te respecteren. Dit artikel vormt mede een duidelijke basis voor de vrijheid van onderwijs.

Aan de hand van drie casus heeft de nieuwe hoogleraar onderwijsrecht dit recht van ouders verder uitgewerkt. Dit is te lezen in de oratie.

De VGS feliciteert prof. van Schoonhoven met deze benoeming. De oratie onderstreept het grote belang van deze leerstoel. De VGS wenst dan ook dat de bijdragen van prof. van Schoonhoven betrokken zullen worden in het debat over de modernisering van artikel 23 zodat de grondrechten van ouders ongeschonden blijven.