VGS

Overname dienstverlening Korelon

De ouder- en kindadministratie en bijbehorende facturatie van de ouderbijdragen was een taak die bij de peuterspeelzalen zelf lag of was uitbesteed aan Korelon, het gastouderbureau voor landelijke christelijke opvang. Omdat Korelon heeft aangegeven met deze dienstverlening te stoppen, hebben wij onderzocht of overname van de dienstverlening van Korelon haalbaar was. Dit blijkt het geval te zijn.

Optimaal ondersteunen

We hebben een softwarepakket gevonden die het mogelijk maakt om de ouder- en kindadministratie en planning uit te voeren. De facturatie zal ook vanuit het geselecteerde pakket plaatsvinden. Daarnaast biedt het pakket de gebruikers het benodigde inzicht en is het mogelijk rapportages op te leveren, zoals de Peutermonitor die door verschillende gemeenten wordt gehanteerd. We hebben voor een pakket gekozen wat veel gebruikt wordt binnen de kinderopvang, waarmee we de peuterspeelzalen optimaal kunnen ondersteunen. Daarnaast was een voorwaarde dat dit pakket kon communiceren met ons boekhoudkundige systeem AFAS. Op die manier voorkomen we extra handelingen of dubbel werk en daarmee is de foutmarge geminimaliseerd.

Gerard Klerk (manager Financiën): “Vanwege het stoppen van de dienstverlening door Korelon richtte een aantal van onze klanten zich tot de ons, omdat ze deze dienstverlening graag bij één partij wilden onderbrengen. Wij zijn erg blij dat we dit nu aan kunnen bieden en dit geïntegreerd kan worden met ons huidige administratiepakket. Wij denken graag met u mee en zijn benieuwd wat wij voor uw peuterspeelzaalorganisatie kunnen betekenen. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met mij of collega Andries van Gemerden.”