VGS

Er is fors extra geld vrijgemaakt door het Kabinet. De VGS is de onderhandelende partijen dankbaar voor hun inzet en de Minister voor zijn besluit. Dat dit voor de lange termijn wellicht niet voldoende oplossing biedt, is evident. Echter, het is ongepast om nú te gaan staken terwijl de onderhandelende partijen dit akkoord hebben bereikt en de Minister dit besluit heeft genomen. Dit convenant moet juist vertrouwen geven dat er voor de lange termijn alleen een oplossing is door middel van verdere onderhandeling, ook met een volgend Kabinet.

Nu gaan staken verstrekt het negatieve imago van werken in het onderwijs. Dit kan het lerarentekort vergroten en is precies niet wat we willen bereiken. Laten we inzetten op het enthousiasmeren om in het onderwijs te gaan werken! Bijvoorbeeld door projecten als ‘Uurtje voor de klas’, zoals de reformatorische projectgroep ‘En dan ben je leraar’ realiseert.