VGS

Wel roepen we aangesloten scholen op om zich te melden op het moment dat er een specifieke casus is. Zo weten we nu vanuit de praktijk dat het advies voor zwangere werknemers vanaf het derde trimester (28 weken) aangepast is. Het gaat hier alleen om werknemers die niet in staat zijn de 1,5 meter afstand te bewaren. Dit zal met name gelden voor kleuterjuffen. Het advies is om vanaf 28 weken zwangerschap ander werk te doen in de school. De vervangingskosten die de school hiervoor heeft kunnen gedeclareerd worden bij VFGS. Neemt u hiervoor contact op met VFGS (info@vfgs.nl).

De ontwikkelen gaan snel en ook als werkgever komt u steeds voor andere vragen te staan. Schroom daarom niet om uw situatie aan ons voor te leggen. Wij denken graag met u mee.