VGS

VFGS heeft bij deze vergoeding de regel gesteld dat mocht er sprake zijn van aanvullende rijksbekostiging de vergoeding zou vervallen. Deze rijksbekostiging komt er per 1 januari 2021. Lees hiervoor ook dit artikel.

Totaal komt er 210 miljoen euro beschikbaar voor het PO, VO en MBO. De middelen zijn bedoeld om het primaire proces doorgang te laten vinden. Het geld komt niet in de lumpsum van scholen beschikbaar, maar kan via regionale samenwerking worden aangevraagd. Er zal snel meer informatie beschikbaar komen over de nadere spelregels voor de aanvraag.

VFGS stopt dan ook per 1 januari 2021 met de aanvullende ‘corona-vergoedingen’. Dit geldt ook voor lopende aanvragen.