VGS

Spanning
Het eerste deel van de hoorzitting ging vooral over de praktische kant van het bevorderen van bewustwording in orthodoxe kring. Verschillende vertegenwoordigers van moslim- en christenorganisaties vertelden over de inspanningen die zij plegen voor het bevorderen van bespreekbaarheid. Kamerlid Bisschop van de SGP vroeg of orthodoxe groepen wel zitten te wachten op ambassadeurs. Daar werd verdeeld op gereageerd. Sommige vertegenwoordigers meenden dat het kan helpen, anderen zeiden van niet.

Dr. Prosman kreeg de vraag hoe hij meende dat de acceptatie in orthodox christelijke kring bevorderd kan worden. Hij stelde dat druk vanuit de overheid averechts zal werken. De bezinning moet van binnenuit komen en hij gaf daar ook voorbeelden van. Ook gaf hij aan dat in de spanning tussen de godsdienstvrijheid en het gelijkheidsbeginsel, de godsdienstvrijheid in het gedrang dreigt te komen.

COC
Het tweede deel van de hoorzitting ging over het onderwijs en de veiligheid voor LHBT-leerlingen. Vanuit islamitische vertegenwoordigers werd aangegeven dat er wat moet worden gedaan aan de groepsdruk. De vertegenwoordiger van AOB-roze vond dat het opnemen van seksuele diversiteit in de kerndoelen, een ‘doekje voor het bloeden’ is. Volgens hen moet het in het curriculum Hoe dat precies tot stand moet komen, werd niet helemaal duidelijk. Ze willen niet zo ver gaan dat de precieze inhoud gedwongen aan de school wordt opgelegd.

Naar aanleiding van het statement van Pieter Moens stelde mevrouw Yücel de vraag of hij zich beweegt binnen het grondwettelijk kader. Moens legde de nadruk op het respectvol omgaan met elkaar. Ook gaf hij aan dat leerlingen het meest geholpen zijn met een Bijbelse benadering, en niet met een alles-moet-kunnen benadering, zoals die door het COC wordt gepropageerd.

Het COC noemde de eisen die reformatorische scholen stellen in hun identiteitsverklaring rond het huwelijk tussen één man en vrouw niet respectvol. De voorzitter kapte de discussie daarover af. In een later stadium gaf Moens opnieuw aan dat leerlingen met deze gevoelens geholpen zijn met een Bijbels antwoord, omdat dit deel van hun identiteit is.

Samenvattend kan gezegd worden dat het een rustige en waardige hoorzitting was. Op D.V. 5 maart spreekt de Tweede Kamer in een Algemeen Overleg verder met de minister over het thema emancipatie en sociale veiligheid.