VGS

Code of Christian conduct

Allereerst deelden de aanwezigen de nationale situatie, waarin hun school zich verkeert. Vervolgens hield mevrouw mr. dr. Adina Portaru, werkzaam als internationaal jurist, een boeiend betoog over de wettelijke implicaties van de genderideologie. Die zijn er volgens haar vele, onder andere als het gaat om ouderrechten, autonomie van instituties en het recht op onderwijs. Zie hier de presentatie. Volgens haar moeten christelijke scholen daarom een duidelijk statement maken als het gaat om de identiteit van de school en het toelatingsbeleid. Een ‘Code of Christian conduct’ is belangrijk.

Leden van het Europees Parlement

Op 28 januari zijn er de hele dag ontmoetingen geweest met leden van het Europees Parlement: mr. Arne Gericke (Duitsland), mr. Alojz Peterle (Slovenië), , mrs. Anna Zaborska, mr. Miroslav Mikolasik en Branislav Škripek (alle drie uit Slowakije). Ook is gesproken met Marguerite Peeters, die een boek heeft geschreven over de geschiedenis van de genderrevolutie. Graham Coyle, een schoolleider uit Engeland, sloot de dag af.  Een verslag van de gesprekken en waardevolle ontmoetingen kunt u opvragen bij Tineke Mulder.

Waarde christelijk onderwijs in Europa

Vrijheid van onderwijs is een zaak van de afzonderlijke lidstaten. Echter, veel omringende thema’s, waaronder mensenrechten, zijn vervolgens bepalend hoe lidstaten omgaan met de vrijheid van onderwijs. Vanuit dit laatste Brussels Beraad is duidelijk geworden dat de mondiale impact de lokale school fors kan raken. De VGS heeft tot taak deze verbinding te leggen, in bewustwording, belangenbehartiging en visieontwikkeling.

In dat kader hoopt de VGS opnieuw studiereizen te organiseren. Meer info volgt.