VGS

Meerjarig perspectief

Het ministerie van OCW geeft aan dat het om een tijdelijke verruiming die geldt voor peildatum 1 mei in schooljaar 2020-2021. De verwachting is dat deze verruiming ook zal gelden voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023.

Aanvragen vóór 31 mei 2021

U kunt vanaf 1 mei een aanvraag indienen via de website van DUO. De aanvraag dient uiterlijk op 31 mei 2021 door DUO te zijn ontvangen.