VGS

UBO’s en het UBO-register

UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met meer dan 25% van de aandelen in een bv. Of mensen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vof of maatschap. Een organisatie kan 1 of meer UBO’s hebben. Het UBO-register maakt de UBO’s inzichtelijk, en draagt zo bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor fraude, terrorismefinanciering of het witwassen van geld. Hier kunt u lezen welke gegevens van UBO’s in het UBO-register openbaar zijn en welke niet. Alle EU-landen hebben een eigen UBO-register omdat dit verplicht is vanuit Europese regelgeving: de vierde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn EU) 2015/849). In Nederland is het UBO-register wettelijk geregeld in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, de Handelsregisterwet 2007 en het Handelsregisterbesluit 2008. Het UBO-register is onderdeel van het Handelsregister. Daarnaast zullen banken bij wijziging bestuur ook vragen om een verklaring UBO’s.

Als UBO van een vereniging (zoals de lokale atletiek-, voetbal- of muziekvereniging) of stichting (zoals zorginstelling, school of andere non-profit instellingen) wordt aangemerkt de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of de zeggenschap heeft over de vereniging of stichting door (1) het (direct of indirect) houden van meer dan 25% eigendomsbelang, (2) het (direct of indirect) kunnen uitoefenen van meer dan 25% van de stemmen bij een besluit tot statutenwijziging of (3) het op een andere manier uitoefenen van de feitelijke zeggenschap.
Als op basis van de voorgaande criteria geen UBO kan worden aangewezen, dan wordt het gehele statutaire bestuur als UBO aangemerkt. In de praktijk worden dit ook wel “pseudo-UBO’s” genoemd. (Bron: 010Notaris)

Op de website van de Kamer van Koophandel staat veel informatie over het opvoeren van de UBO’s. Volledigheidshalve wil ik daar ook naar verwijzen. Verder wil ik verwijzen naar de website van Van Ree Accountants. Op deze website staat dit ook goed uitgewerkt.

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben over de opvoer van de UBO’s in het register, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ondergetekende.