VGS

Een bevoegd leraar die een opleiding aan hbo of universiteit gaat volgen kan een lerarenbeurs aanvragen voor een:

  • Bachelor- of masteropleiding
  • PostinitiĆ«le masteropleiding
  • Premaster- of schakelprogramma dat voorafgaat aan een universitaire masteropleiding
  • De lerarenbeurs is niet aan te vragen voor een post-hbo-opleiding

De lerarenbeurs bestaat uit een vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Daarnaast kunt u als schoolleider subsidie krijgen om de betreffende medewerker studieverlof te geven. Raadpleeg deze website voor meer informatie over de hoogte van de subsidies of de vergoedingen.

De lerarenbeurs is beschikbaar voor leraren in het funderend onderwijs met een onderwijsbevoegdheid, voor leraren in het mbo die voldoen aan de geldende bekwaamheidseisen en voor leraren uit het hbo met minimaal een bachelordiploma. De lerarenbeurs is een voorwaardelijke gift. Om de beurs te houden, moet een minimum aantal studiepunten per studiejaar behaald worden. Een studiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. De aanvraagperiode voor het studiejaar 2023-2024 loopt van 1 april tot en met 15 mei 2023. Het aanvragen van de lerarenbeurs kan via deze website.