VGS

We hebben tijdens de verkiezingscampagne video-interviews opgenomen met Jacky Silos van het CDA, Nico Drost van de ChristenUnie en Roelof Bisschop van de SGP. In deze video’s spreken ze over hun activiteiten in de achterliggende kabinetsperiode en hun plannen voor de komende Kamerperiode rondom (de vrijheid van) onderwijs.

Vandaag verstuurden wij onze leden ook deze digitale flyer toe. Hierop treft u een overzicht van de nieuwsberichten die VGS en VBSO hebben geschreven over de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. En een overzichtje op basis van peilingen: is er een meerderheid vóór of tegen behoud van de onderwijsvrijheid? D.V. na de verkiezingen stellen we u op de hoogte van de verkiezingsuitslag en wat die uitslag kan betekenen voor de onderwijsvrijheid.