VGS

Per 1 juli 2024 wordt het minimumloon weer geïndexeerd. Deze indexatie heeft invloed op de hoogte van het salaris van uw werknemers wanneer zij het minimumloon verdienen óf zijn ingeschaald in schaal 1 trede 1 t/m 6, schaal 2 trede 1 t/m 4, schaal 3, 4 of 5 trede 1 t/m 3 of schaal 6 trede 1 en 2.

De vraag of dit effect moet leiden tot een integrale herziening van de salaristabellen is een vraag die ligt bij de sociale partners in de sector.

Houdt er rekening mee dat er medewerkers kunnen zijn die in augustus 2024 een periodiek ontvangen, maar er per saldo niet op vooruit gaan, doordat het bedrag van de eerste treden gelijk zijn. Dat zelfde geldt voor onderwijsassistenten in opleiding die hun diploma behalen en daardoor van 100% minimumloon naar schaal 4 trede 1 gaan.

Ons advies is om het beloningsbeleid te heroverwegen en indien nodig te herzien. Mocht u hierover willen sparren, neem dan contact op met onze collega’s van de vakgroep HRM.

Actuele salaristabellen cao PO
Naar aanleiding van de verhoging van het minimumloon heeft de PO-Raad de salaristabellen per 1 juli 2024 herzien, deze vindt u hier.