VGS

Het is belangrijk om over deze vragen na te denken en een visie te hebben op de hoogte van de vermogensbuffer. Actueel zijn deze vragen ook. Afgelopen week nog stuurde de ministers van onderwijs een brief naar de kamer over de versterking van de verantwoording van onderwijsgelden. Dit naar aanleiding van een advies van de Onderwijsraad. Schoolbesturen moeten beter uitleggen aan de omgeving hoe het zit met reserves en overhead.

Verantwoording

De tendens van toenemende beleidsruimte gaat samen met een toenemende verantwoordingsplicht. Scholen krijgen de ruimte om het publieke geld te besteden aan de eigen onderwijsdoelen en binnen het eigen onderwijsconcept. Daar hoort wel bij dat er op hoofdlijnen verantwoording plaatsvindt op de resultaten en de inzet van financiële middelen. Van scholen wordt een onderbouwing van de gehanteerde financiële normen gevraagd. Waar zijn de normen op gebaseerd? En hoe verhoudt de norm zich met de meerjarenbegroting?

Oppotten

De afgelopen jaren is een beeld ontstaan dat schoolbesturen veel geld oppotten en grote reserves hebben. Ook dit onderstreept de noodzaak dat schoolbesturen beter uitleggen hoe hun financiële situatie is.

VGS kan u bij deze vragen ondersteunen door middel van een analyse van de vermogenspositie. Onderzoek wat VGS voor u kan betekenen. Neem contact op met Martha Koelewijn-Terlouw.