VGS

De VGS maakt zich zorgen om het maakbaarheidsdenken dat ten grondslag ligt aan het wetsvoorstel. De staatssecretaris wil scholen af gaan rekenen op de resultaten van het veiligheidsbeleid. Dit legt een te grote verantwoordelijkheid bij de school die ze niet kunnen waarmaken. De veiligheidsbeleving van leerlingen is van veel andere factoren afhankelijk zoals de buurt en de thuissituatie.